Valérie Zawadská  

Vítejte na oficiálních webových stránkách Valérie Zawadské.

NOVINKY

 
 
 
 
 

Březen - duben 2007

 
 
 
 
  Valérie bude v sobotu 19.května 2007 od 13:00 hodin provázet zábavným odpoled-
  nem plným soutěží a atrakcí Májový den pro děti na letišti ve Skutči. www.skutec.cz
 
  Český rozhlas zve na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 21.dubna
  2007 od 8:00 do 18:00 h. Návštěvníci při něm mají poslední možnost vidět v původní
  podobě studia, ve kterých tvořily slavné generace herců, hudebníků, režisérů či diri-
  gentů. V příštích několika měsících totiž tato studia projdou obří rekonstrukcí stejně
  jako zbytek historické budovy.Vstup na prohlídku je z Římské ulice č.13, odkud jed-
  notlivé skupiny odcházejí na zhruba hodinovou prohlídku v desetiminutových interva-
  lech. Doslova programem našlapána jsou historická vysílací studia. Například v pros-
  torách Studia 6 si Producentské centrum Českého rozhlasu pro své hosty připravila
  možnost zapojit se do nahrávání pohádky Eduarda Petišky Oslí kapela se známými
  českými herečkami a herci (Valérie Zawadská, Taťjana Medvecká, Miriam Kantorko-
  vá, Stanislav Zindulka a Michal Zelenka). Více ...
 
  Rozhovor z týdeníku Květy: Valérie Zawadská: Čekám na krásný film  (č. 16,
  19.dubna 2007) >>
 
  Ve středu 18.dubna 2007 v 18:00 hodin se v Rakouském kulturním fóru, (Jungma-
  nnovo nám. 18, Praha 1, 1. patro) uskuteční pořad - Karl Kraus: Poslední chvíle
  lidstva. Jedná se o knižní prezentaci českého překladu Hanuse Karlacha při které
  spolu s Valérií vystoupí Vladimír Brabec a Vojtěch Dyk. Knihu vydalo nakladatelství
  Barrister & Principal Brno.
 
  Valérie začala pro divadelní agenturu AP-Prosper >> (představení Motýli >>, Druhá
  kapitola >>), zkoušet novou divadelní hru, ve které si zahraje v alternaci s Michaelou
  Dolinovou roli Věry Stevenaartové spolu s Igorem Barešem, Davidem Matáskem, Sil-
  vií Koblížkovou a dalšími. Jedná se o veselohru o třech dějstvích od Leonharda Hui-
  zinga Eskymák z Amsterodamu aneb Žádné zprávy od táty. Lehká ironická ko-
  medie vypráví příběh s až podivuhodnou zápletkou. Přeložila Ella Kazdová, režie
  Štěpán Chaloupka. Více ...
 
  Záznam chatu s Valérií na www.Blesk.cz z pondělí 2.dubna 2007 >>
 

Lady Radio-Radio Man 2007

  Již počtvrté v řadě zasedne Valérie v porotě 14. ročníku soutěže České-
 ho rozhlasu 2 - Praha o nejpříjemnější hlas roku pro muže a ženy neprofe-
 sionály od 15. do 80. let, Lady Radio - Radio Man  >>. Semifinále soutě-
  že proběhne ve středu 4.dubna 2007 od 14:00 hodin ve studiu č.2 Českého rozhla-
  su. Moderuje Aleš Cibulka a zpívá Petra Černocká.
 
  V pondělí 2.dubna 2007 od 19:00 hodin budou Valérie spolu s Antonínem Panen-
  kou hosty Ladislava Venyše v talk show Večer pohody ve vinném restaurantu Mo-
  ravský archív vín (Navrátilova 11, 110 00 Praha 1), kterou pravidelně pořádá MAV ve
  spolupráci s Anglo-americkým podnikatelským institutem.  www.moravskyarchivvin.cz
 
  Chat s Valérií. Valérie bude v pondělí 2.dubna 2007 od 12:00 do 13:00 hodin odpo-
  vídat prostřednictvím chatu na Vaše otázky na stránkách www.Blesk.cz. Otázky mů-
  žete posílat již nyní >>.
 
  Hvězdy v Ústí II. aneb pomozte dětem, tak se jmenuje charitativní akce, kte-
  rou pořádá Lenka Taussigová a svou účastí ji podpoří Valérie, Roman Štolpa, Petra
  Špindlerová, Slávek Boura, Jana Adámková, Karla Mráčková a mnoho dalších, která
  se uskuteční v pátek 30.března 2007 od 20:00 hod. v divadle v Ústí nad Labem. Mo-
  deruje Rey Koranteng. Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Ústeckého kraje pan
  Jiří Šulc a primátor města Ústí nad Labem pan Jan Kubata. Výtěžek z této akce je
  věnován oddělení Dětské onkologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
 
  Rozhovor ze serveru LadyWeb.cz: Valérie Zawadská: Jsem rozhodně charak-
  terní herečka, žádná naivka (pondělí 26.března 2007) >>.
 
  Rozhovor o jídle s receptem z Nedělního blesku: Valérie Zawadská: Na mase si
  vždycky pochutnám (neděle 18.března 2007) >>.
 
  Valérie přijala pozvání do pořadu Petra Jančaříka "Neočekávaný dýchánek" pro
  Český rozhlas Plzeň, který se bude jako veřejná rozhlasová nahrávka natáčet v Di-
  vadle Miroslava Horníčka v Plzni v úterý 13.března 2007 od 19.00 hod. Tento pořad
  bude stanice ČRo Plzeň vysílat v neděli 18. a 25.března 2007 od 13:00 hodin.
 
  Valérie bude v pondělí 12.března 2007 spolupracovat na natáčení české verze do-
  kumentu finské autorky Katariiny Lillguistové Popel z Mikulandské pro Český roz-
  hlas 2 - Praha. Více ...
 
   V sobotu 10. března 2007 v 16:00 hodin proběhne v prostorech kavárny Café Lu-
  xor v Praze na Václavském náměstí 41 křest DVD Země královny MAB. Jedná se
  o dokument o projektu Obhajoba pastelky s bonusem instruktáže pastelkové tech-
  niky. Kmotrou tohoto DVD se stala Valérie >>. Od 5. do 13. března 2007 bude probí-
  hat v přízemí Luxoru další veřejné kreslení obrazu s názvem "Pastýř oblaků". Více
  informací na www.pastelky.cz nebo www.neoluxor.cz.
 
 
 
 
 
 
  Starší novinky - Archiv Novinky - Archiv
 
 
 

 

 

http://www.valeriezawadska.eu

 

Webmaster

 

Copyright © Valérie & R K K, Design by R K K.