Valérie Zawadská  

Vítejte na oficiálních webových stránkách Valérie Zawadské.

NOVINKY

 
 
 
 
 

Listopad - prosinec 2006

 
 
 
 
  "Šťastné a veselé svátky Vánoční a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v Novém roce
  2007 Vám přeje Valérie!"
 
  21.prosince 2006 - Jak již pravděpodobně skalní příznivci televizního seriálu Rodi-
  nná pouta televize Prima zjistili, tento oblíbený seriál, ve kterém jste v roli Růženy
  Kudláčkové mohli vidět Valérii, koncem tohoto roku pro vnitřní nesrovnalosti končí
  >>. Televize Prima uvede od ledna příštího roku nový televizní seriál, který ve vysílá-
  ní seriál Rodinná pouta nahradí. Dále z vyjádření Tv Prima: ... Prima TV pracuje na
  tom, aby televizní diváci o své oblíbené herce a atmosféru, na kterou byli v tomto
  vysílacím čase zvyklí, nepřišli. Televizní diváci se v tomto seriálu setkají s herci,
  které již znají a mají je rádi. Čekají na ně nové zápletky, nové příběhy i postavy,
  vedle známých tváří se objeví nové ...  Více ...
 
  Ve středu 20.prosince 2006 od 13:45 hodin bude Valérie provázet programem na
  velkém slavnostním ukončení jedenáctého ročníku charitativní akce “Strom splně-
  ných přání“ ve Vinohradském pavilonu, kterou pořádal Vinohradský Pavilon a Čes-
  ký výbor pro Unicef >>. V tomto pořadu by měli vystoupit: Petr Kolář, Leona Ma-
  chálková, Lucie Vondráčková, vítěz chorvatské soutěže Superstar Patrik Jurdič a
  mnoho dalších.
 
  V pondělí 4.prosince 2006 v 19:00 hodin v divadle Inspirace (scén. ateliér HAMU)
  na Malostranském náměstí 13 v Praze 1 pořádá Lyra Pragensis představení Pojďte
  dál, mé lásky, které mělo premiéru 24.září 2006 v rámci XI. ročníku festivalu poezie
  a přednesu Seifertovy Kralupy 2006. Láskyplnou inspiraci pro zimní večery v poezii
  a šansonech předají Valérie Zawadská, Olga Kaštická, Igor Šebo, František Skřípek
  a u klavíru Jiří Toufar a Zdeněk Dočekal. Texty Jaroslava Seiferta a dalších autorů.
  Scénář a režie František Špergr. Více ...
 

  V pátek 1.prosince 2006 byl v 10:00 hodin slavnostně zahájen již jedenáctý ročník

  charitativní akce „Strom splněných přání“, kterou pořádá Vinohradský Pavilon a
  Český výbor pro Unicef. Patrony letošního ročníku se stali Valérie, Leoš Mareš a
  Rey Koranteng.  Více ..., foto
 
  Foto z oficiálního slavnostního odhalení jednoho z nejslavnějších kalendářů světa
  Pirelli 2007 v České republice >>. Z tisku: Kalendář Pirelli měl českou premiéru >>,
  Lorenovou v posteli dostane jen Klaus >>. www.idnes.cz, www.pirelli.cz
 
  Ve středu 22.listopadu 2006 od 11:00 hodin bude Valérie v kině Mat (Karlovo ná-
  městí 19, Praha 2) moderovat oficiální slavnostní odhalení kalendáře Pirelli 2007 v
  Česká republice. Následovat bude veřejná dražba prostřednictvím internetu na strán-
  kách serveru iDnes dne 5.prosince 2006 od 9:00 do 17:00 hodin, do které se mohou
  zapojit všichni, kdo chtějí vlastnit nejprestižnější kalendář na světě a zároveň podpo-
  řit Brněnský Masarykův onkologický ústav. www.pirelli.cz
 
  Valérie se v pondělí 20.listopadu 2006 zúčastnila jako modelka spolu s dalšími
  herečkami z televizního seriálu Rodinná pouta charitativní módní přehlídky, pořáda-
  né dámskou módou Jorney a Vinohradským Pavilonem na podporu dětské chirurgie
  na Bulovce. Akce probíhala od 16:00 hodin a na přehlídkovém molu se kromě Valé-
  rie objevily v rolích modelek i Dana Morávková, Sylvie Koblížková, Petra Špindlerová
  a další. Odpolednem provázel Jan Révai. Pro dětskou chirurgii se během akce vydr-
  ražilo celkem 20.000 Kč. Z tisku: Hvězdy z Pout si zahrály na modelky >>. foto
 
  Georges Bernanos - spisovatel, či nespisovatel?, tak se jmenuje průřez dílem fran-
  couzského prozaika a esejisty do pořadu Schůzky s literaturou pro Český rozhlas
  3 - Vltava, na jehož natáčení se Valérie bude v režii Vlada Ruska 13. a 15.listopadu
  2006 podílet. Z vlastního překladu připravila Dagmar Halasová. Datum vysílání: nedě-
  le 17.prosince 2006 od 20:20 hodin na stanici ČRo 3 - Vltava. Více ...
 
  Rozhovor z přílohy časopisu Aha! Láska, sex & peníze č. 8 - Moje nejtěžší
  období (pátek 10.listopadu 2006) >>.
 
  Dotazník "Já a televize" z časopisu Aha! Tv č. 37: Ráda se směju… I reklamám!
  (čtvrtek 9.listopadu 2006) >>.
 
  Valérie bude v pondělí 6.listopadu 2006 spolupracovat na natáčení veršů od Kath-
  leeny Raineové: Poselství z domova do pořadu Polední verše pro Český rozhlas 3 -
  Vltava. Datum vysílání: 19.listopadu 2006 od 12:05 hodin na stanici Vltava.
 
  Nové pokračování pořadu Jiřího Krampola Nikdo není dokonalý s Va-

Nikdo není dokonalý

  lérií Zawadskou a hudebníkem Janem Vančurou, o jehož natáčení jsme
  Vás již dříve informovali, vysílá televize TV Prima v neděli 5.listopadu 2006 v 19:55 ho-
  din. Dále účinkuje skupina Rangers. Více ...
 
 
 
 
 
  Starší novinky - Archiv Novinky - Archiv
 
 
 

Banner na Vaše stránky (468x60):

 

http://www.valeriezawadska.eu

 

Webmaster

 

Copyright © Valérie & R K K, Design by R K K.