Valérie Zawadská  
 

Oficiální webové stránky Valérie Zawadské.

 

ROZHLAS

 

 

 

Rok 2006

 
 
 
  Georges Bernanos - spisovatel, či nespisovatel?, tak se jmenuje průřez dílem fran-
  couzského prozaika a esejisty do pořadu Schůzky s literaturou pro Český rozhlas
  3 - Vltava, na jehož natáčení se bude Valérie v režii Vlada Ruska v pondělí 13.listo-
  padu 2006 a ve středu 15.listopadu 2006 podílet. Z vlastního překladu připravila Dag-
  mar Halasová. Datum vysílání: neděle 17.prosince 2006 od 20:20 hodin na stanici
  ČRo 3 - Vltava. Šéfredaktor: Lukáš Hurník Ph.D., literární redakce - vedoucí redak-
  tor Jan Halas, odpovědný redaktor: Petr Turek. Stopáž: 58 minut.
 
  Valérie bude v pondělí 6.listopadu 2006 spolupracovat na natáčení veršů od Kath-
  leeny Raineové: Poselství z domova do pořadu Polední verše pro Český rozhlas 3 -
  Vltava. Datum vysílání: 19.listopadu 2006 od 12:05 hodin na stanici Vltava.
 
  Valérie byla v pondělí 2.října 2006 od 9:00 hodin hostem Jana Rosáka v pořadu
  Českého rozhlasu Tandem na stanici Regina (92.6) >>.
 
  V pondělí 25.září 2006 bude Valérie v režii Ivana Chrze spolupracovat na natáčení
  literárně - hudebního pásma z veršů severské básnířky Edithy Södergranové Země
  která není do pořadu Souzvuk pro Český rozhlas 3, stanici Vltava. V překladu Jo-
  sefa B. Michla připravila Lucie Barborková. Šéfredaktor: Lukáš Hurník Ph.D., odpo-
  vědný redaktor: Alena Zemančíková.  Datum vysílání: neděle 15. října 2006 v 9:30
  hodin na ČRo3 - Vltava. Stopáž: 56 minut.
 
   Ve  středu 12. července 2006  bude Valérie v režii Ivana Chrze spolupracovat na
  natáčení do pořadu Svět poezie pro Český rozhlas 3 - Vltava. Z posledních veršů
  "lesbické básnířky" Svatavy Antošové: Ještě mě nezabíjej připravila Lucie Barbor-
  ková. Datum vysílání pořadu: 2.září 2006 od 22:00 hodin. Stopáž: 13 minut.
 
  Ve středu 7.června 2006 se bude Valérie v režii Jitky Škápíkové podílet na natáče-
  ní do pořadu Páteční večer (Andrea Hanáčková: Místa paměti) pro redakci rozhla-
  sových her a dokumentu Českého rozhlasu 3 - stanici Vltava. Jedná se o průhledy
  do paměti města Šternberku hledáčkem kamery, štětcem i mikrofonem s výtvarníky
  a historiky z místa, okolí a celého světa. Reflexe loňského výtvarného sympozia v .
  prázdném augustiniánském klášteře spolu s několika ohlédnutími za individuálními
  osudy rodilých Šternberáků, malíře Kurta Grogera a spisovatelky Ericy Pedretti. O
  tom,  kdo  ze  Šternberku odnesl paměť a kdo ji sem vrací, vypráví Andrea Manáč-
  ková.
 
  Valérie bude ve čtvrtek 25.května 2006 v režii Vlada Ruska spolupracovat na natá-
  čení rozhlasové hry Tomáše Kafky "Golden Goals" pro Český rozhlas 3 - Vltava.
 
  Český rozhlas zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 13.května
  2006 od 8.00 do 18.00 hodin v novém Studiovém domě v Římské ulici č. 13 v Praze
  2. Trasa prohlídky povede nejen Studiovým domem, kde se budou moci návštěvníci
  seznámit s moderními vysílacími pracovišti, ale i historickou budovou Českého roz-
  hlasu na Vinohradské ul. 12. Představeny budou také všechny stanice Českého roz-
  hlasu. V rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu se mohou návštěvníci v pro-
  ducentském centru zúčastnit natáčení pohádky – jak se připravují herci, jak s nimi
  pracuje režisér atd. Tentokrát to bude Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa
  Čapka, příběh Jak si pejsek roztrhl kalhoty. Při dopoledním natáčení bude přítomna
  Valérie (do 12:00 hod.) a Alfréd Strejček (do 13:00 hod.), poté Táňa Medvecká a Bo-
  řivoj Navrátil. Režii bude mít Hana Kofránková. Účinkující z řad návštěvníků dostanou
  jako vždy kazetu se svou nahrávkou. Začátky "představení":  9:30, 10:30, 11:30,
  12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30 hodin.  Více ...
 

Lady Radio-Radio Man 2006

Tak jako v loňském a předloňském roce, usedne Valérie spolu s Jaromí-
rem Ostrým, PhDr. Bronislavou Janečkovou, Jaroslavem Kodešem, Pavlou
Čížkovou a Jiřím Mottlem v porotě 13.ročníku soutěže Českého rozhlasu 2
  - Praha "Lady Radio-Radio Man 2006" >>. V úterý 25.dubna 2006 se ve studiu č.2
  Českého rozhlasu koná semifinále této soutěže, kterou moderuje Aleš Cibulka. Šéf-
  redaktorka:  Bronislava Janečková,  odpovědná redaktorka: Helena Dubničová, pro-
  dukce Věra Macková a Vlasta Wandererová, režie: Světla Magni.
 
  V úterý 4.dubna 2006 bude Valérie v režii Hanky Kofránkové natáčet dramatickou
  báseň o pěti dějstvích "Peer Gynt" (1867) od Henrika Ibsena pro Redakci rozhlaso-
  vých her Českého rozhlasu. Přeložil: Josef Vohryzek a Josef Brukner, úprava: Hana
  Kofránková a Martin Velíšek. Vedoucí redaktor, dramaturg: Martin Velíšek, asistent-
  ka režie: Dana Reichová. Datum vysílání: sobota 27.května 2006 od 14:00 hodin na
  stanici Český Rozhlas 3 - Vltava.
 
  Valérie bude v pondělí 13.března 2006 v režii B. Janečkové opět spolupracovat na
  natáčení několika dalších dílů cyklu Rok v dopisech pro Český rozhlas 3 - Vltava.
  Valérie bude číst z těchto dopisů:
  - Dopis z 21.června 1923. Zdena Wolkerová píše manželovi z Tarajky.
  - Dopis z 13.června 1848. Katynka Krákorová Dušanu Vilémovi Lamblovi
  - Dopis z 20.června 1965. Růžena Vacková píše z věznice své rodině.
  - Dopis z 19.září 1980. Zdeňka Pavlousková píše Jaroslavu Seifertovi.
  - Dopis, který poslal Ing. Karel Tabery z Prostějova. Vztahuje se k představení z ro-
  ku 1939, které se uskutečnilo v Brně...
 
  Valérie spolupracovala ve středu 1. března 2006 na natáčení povídky současné
  ruské spisovatelky Taťjany Tolstajaové Setkání s ptákem v překladu Aleny Moráv-
  kové do pořadu "Moderní povídka" pro stanici Český rozhlas 3 - Vltava. Povídku
  na stanici Vltava uslyšíte ve čtvrtek 30.března 2006 od 16:00 hodin. Režie Vladan
  Rusko, připravila Dagmar Oravová, stopáž: 28 minut.
 
  V pondělí 27. února 2006 se bude Valérie v režii Jaroslava Kodeše podílet na na-
  táčení pásma z veršů amerického básníka Kennetha Patchena v překladech Jana
  Zábrany "Univerzita na rohu ulice" do 133. dílu pořadu moderní poezie a jazzu
  "Sladké je žít" (jazz doprovází poezii, poezie doprovází jazz) pro Český rozhlas 3
  stanici Vltava. Připravil Pavel Šrut, stopáž: 28 minut.
 
  V pondělí 16.ledna 2006 spolupracovala Valérie v režii B. Janečkové na natáčení
  pořadu do cyklu Rok v dopisech pro Český rozhlas 3 - Vltava.
 
 
 
 
 
  Rozhlas - Archiv Rozhlas - Archiv

Český rozhlas - www.rozhlas.cz

 

www.rozhlas.cz

 
 
 
 
Foto

Historie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< Archiv >>

Rozhlas

 

Copyright © Valérie & R K K, Design by R K K.