Valérie Zawadská  
 

Oficiální webové stránky Valérie Zawadské.

 

ROZHLAS

 

 

 

 

Rok 2003 - 2004

 
 
 
  Ve čtvrtek 16. prosince 2004 natočila Valérie, v režii Jaroslava Kodeše, pro Český
  rozhlas - 2 do pořadu "Hajaja" šest dílů pohádek s názvy "Co to je proti pomněn-
  kám", "Chlapeček a dálka", "O nudícím se slunci",  "Kámen a chlapec", "Užitečná
  věc" a "Měsíc" s podtitulem Pohádkové vyprávění z knihy Daisy Mrázkové "Chlape-
  ček a dálka". Dramaturg: Václava Ledvinková.
 
  V pátek 24. prosince 2004 od 10:00 hodin vysílá Český rozhlas 3 - Vltava rozhla-
  sovou kompozici Jana Tůmy "Krajina pod křídly sněžných sov", ve které je roz-
  mlouvání autora s malířem a grafikem Miroslavem Houštěm konfrontováno se vzpo-
  mínkami Josefa Čapka, Otokara Nejedlého, Václava Rabase, Bohuslava Reynka,
  Antonína Slavíčka, Evy Slavíčkové Medkové, Jana Zrzavého, ale také s hudbou, kte-
  rá obraz české krajiny zachytila stejně vroucně jako obrazy, kresby a grafické listy
  českých výtvarných umělců. Z básní, vzpomínek a dopisů čte Valérie Zawadská,
  Otakar Brousek a Lukáš Hlavica. Realizace: Roman Špála, pořad připravil a uvádí
  Jan Tůma.
 
  V pondělí 29.listopadu 2004 se Valérie v režii Ivana Chrze podílela na natáčení po-
  řadu "Souzvuk".  Literárně hudebního pásmo z básnické skladby irského básníka
  Geoffreye Hilla - Mercijské hymny (Méšské hymny), přeložil a komentáři doprovodil
  Zdeněk Hron. Připravil Miloš Doležal. Pořad vysílá ČRo 3 - Vltava v neděli 5. prosin-
  ce 2004 v 9:32 hodin.
 
  Český rozhlas 2 - Praha natáčí 20.listopadu 2004 ve Velkých Němčicích u Brna
  ve vinném sklípku Jaroslava Rezla pořad "(Ne)vinný dotazník Radoslava Brzobo-
  hatého". V tomto povídání o životě při muzice s hostem Radka Brzobohatého Valé-
  rií Zawadskou uslyšíte i BROLN Jindřicha Hovorky. Pořad vysílá Český rozhlas 2 - 
  Praha v neděli 5. prosince 2004 v 11:00 hodin.
 
  14. listopadu 2004 bude stanice ČRo 3 - Vltava vysílat literárně hudební kompozi-
  ce z latinské poezie XVI. století v Čechách v básnických parafrázích Kamila Bedná-
  ře "Med a hořec", kde se v jedné z rolí představí i Valérie.
 
  Valérie se bude podílet na připravované sedmidílné četbě na pokračování Marika
  píše Vincimu, pro Český rozhlas 2 - Praha, v režii Jaroslava Kodeše. Napsala Tá-
  ňa Březinová. Více ...
 
  V sobotu 30. října 2004 od 14:30 hodin vysílá ČRo 2 - Praha cyklus Velké osudy
  - Jean Jacgues Rousseau od autora Michala Madry, kde Valérie v režii Jaroslava
  Kodeše vytvořila roli hraběnky.
 
  V sobotu 2. října 2004 byly v Divadle U Hasičů vyhlášeny výsledky 8. ročníku an-
  kety "Neviditelný herec aneb Nejpopulárnější herecký výkon na vlnách Čes-
  kého rozhlasu 2003/2004", čtenářů Týdeníku Rozhlas a posluchačů Českého roz-
  hlasu. Valérie se umístila na druhém místě. více...
 
  Valérie natočila pro Český rozhlas 3, v roli vypravěčky povídku portugalské spiso-
  vatelky Florbely Espancaové Bílá kočička. Z překladu Marie Havlíkové připravil Petr
  Turek. Šéfredaktor: Lukáš Hurník, Ph. D., režie: Vlado Rusko. Povídku vysílá ČRo 3
  Vltava 10. října 2004 v 11:30 hodin. Dále Valérie účinkovala v pořadu Sny, kde před-
  nesla text polské prozaičky Olgy Tokarczukové Slova ze sna a do snů. Z překladu
  Petra Vidláka připravil Rudolf Matys. Šéfredaktor: Lukáš Hurník, Ph. D., režie: Vlado
  Rusko. Vysílá ČRo 3 Vltava 24. října 2004 v 00:00 hodin.
 
  Čtenáři Týdeníku Rozhlas a posluchači Českého rozhlasu vybrali Valérii mezi tři
  nejúspěšnější herečky v  8. ročníku ankety "Neviditelný herec aneb Nejpopulár-
  nější herecký výkon na vlnách Českého rozhlasu 2003/2004". Tuto anketu po-
  řádá časopis Týdeník Rozhlas společně s Českým Rozhlasem již osmým rokem.
  Slavnostní vyhlášení ankety se koná 2. října 2004 v Divadle U Hasičů od 11:00 hodin
  a přenáší jej v přímém přenosu Český rozhlas 2 - Praha. Program uvádí Robert Tam-
  chyma. více...
 
  Ve čtvrtek 3.června 2004 od 19:30h. se v Městském divadle v Poděbradech kona-
  lo finále 11. ročníku soutěže ČRo - 2 Praha o titul "Lady Radio - Radio Man 2004".
  V porotě této soutěže byli spolu s Valérií i S. Postlerová, U. Kluková, B. Navrátil, A.
  Cibulka a předseda poroty P. Soukup.  Finále moderoval P. Novotný, účinkovali: J.
  Jirásková, J. Vinklář, I. Hlas, Z. Liška a další - foto.
 
  24. a 26.května 2004 Valérie spolupracovala na natáčení rozhlasové hry s pohád-
  kovými motivy "Nevěsta pro čaroděje" pro Český rozhlas 2. Podle stejnojmenné
  knihy Evy Ibbotsonové napsala Jana Knitlová. Valérie si v režii Jaroslava Kodeše
  zahrála roli Miny Krákorové, drážní čarodějnice.
 
  Ve dnech 19. a 21. až 23.dubna 2004 Valérie natáčela pro Český rozhlas 2, v re-
  žii D. Dudíka rozhlasovou pohádku, volně zpracovanou podle vyprávění súfijského
  mistra Faríduddína Attára "Símurgh" (Mluva ptáků). Napsal Jan Vedral, a Valérie v
  pohádce namluvila roli "Kukačky" - foto.
 
  7.dubna 2004 se Valérie podílela na natáčení pořadu Velké ostudy - Ema Desti-
  nová. Tento pořad si můžete poslechnout 10.dubna 2004 ve 14:00 hodin na stanici
  ČRo - Vltava.
 
  2.dubna 2004 od 15:00h. proběhlo v hotelu Adria semifinále amatérské soutěže
  hlasatelů Lady Radio - Radio Man 2004, kde jedním z členů poroty, která uchaze-
  če hodnotila, byla i Valérie. Finále této soutěže proběhne 3.června 2004 od 19:30h., 
  v Městském divadle v Poděbradech. Soutěž pořádá Český rozhlas.
 
  12.března 2004 v režii V. Gromova, Valérie natáčí pro Český rozhlas 2 rozhlaso-
  vou hru "Martin Eden aneb Námořníkův osud", kterou podle Jacka Londona na-
  psal Jiří Hapala.
 
  15.1.2004 Valérie spolupracovala na natáčení rozhlasové pohádky "Orlí Kámen"
  v režii J. Kodeše. Valérie namluvila roli vypravěčky.
 
  8. až 12.prosince 2003 natáčí Valérie v režii Ivana Chrze hru na motivy povídky
  A.P.Čechova "Čarodějnice" /z cyklu Pět tajemných příběhů/.
 
  18.11.2003 natáčí v režii Ivana Holečka "Habsburkové a české země VII" - Ces-
  tou k Bílé hoře (autor Jiří Bílý). Datum vysílání 6.12. 2003 ve 21:00 hod. na stanici
  Praha.
 
  6.10.2003 Valérie natáčí další z dílů pořadu "Kdy to bylo?" (rok 1837), role Sisi.
 
 
 
  Rozhlas - Archiv Rozhlas - Archiv
 

Český rozhlas - www.rozhlas.cz

 

www.rozhlas.cz

 
 
Foto

Historie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< Archiv >>

Rozhlas

 

Copyright © Valérie & R K K, Design by R K K.