Valérie Zawadská

 
 
 
Svatováclavské duchovní zastavení.
(27. září 2013, 17:00 hodin, Václavské náměstí, Praha)
 
 
 
 
  Program:  
     
 

16:59 moderátor vybídne přítomné k zaujmutí místa a uvede do následného programu

17:00 Jiří Ignác Linek – INTRÁDY /ŽESŤOVÝ KVARTET/ hrají Tubicines camerales, umělecký ved. Josef Zámečník

17:03 Adam Michna z Otradovic – O sv. Václavu, patronu a dědici českém
(Pražský katedrální sbor + žestě, řídí Josef Kšica)

17:05 uvedení do programu, přivítání O. arcibiskupa a přítomných, důvod konání, duchovního zastavení, modlitba (V. Kelnar, dominikáni)

17:07 Antonio Caldara – ALLELUJA (Pražský katedrální sbor + žestě)

17:10 ZAMYŠLENÍ I. (kupř. je česká země stále zemí sv. Václava?)
(dominikáni)

17:14 Náš milý svatý Václave /píseň/ - Pražský katedrální sbor+žestě

17:17 ZAMYŠLENÍ II. (kupř. proč má smysl připomínat si knížete zač. 10. stol.?)
(P. A. Dabrowski OFM)

17:21 Henry Purcell – Hudba pro žestě

17:25 Vystoupení starosty Prahy 1 - Ing. Oldřich Lomecký

17:30 Adam Michna z Otradovic – Druhá o sv. Václavovi
(Pražský katedrální sbor + žestě)

17:32 O. kardinál D. Duka: oslovení přítomných, položení kytice k soše sv. Václava
17:35 přímluvy recitované (6x) se zpívanou odpovědí lidu
(úvod O. arcibiskup, prosby M. Denková, V. Kelnar)
(Pražský katedrální sbor + žestě)

17:39 výzva O. arcibiskupa k modlitbě Páně, modlitba Otče náš...,
přání přítomným Pražanům, závěrečné požehnání

17:43 sbor Selské jízdy (SJ) na koních přijede k tribuně u sv. Václava od Muzea z Washingtonovy ulice (s 2 prapory, jeden ze Štěkně, druhý z Nechanic) – 10 jezdců a každý má u sebe pěšáka v kroji SJ k vedení koně, na začátku a na konci 2 strážníci Městské policie na koních.
Jezdce provází znělka SJ, a to tak dlouho, dokud jezdci nebudou na svých finálních pozicích. Vpravo od pódia dolů SSJ Štěkeň, vlevo SSJ Nechanice. Praporečníci jako první stojí těsně u tribuny.

17:48 k tribuně předjede starosta sboru Štěkeň Stanislav Toman a podá hlášení:
Vaše Eminence, pane kardinále! Sbory Selských jízd ze Štěkně a Nechanic nastoupili na slavnost připomínky sv. Václava, knížete českého.
O. kardinál: Selským jízdám ZDAR Sbor SJ odpoví: ZDAR

Valérie Zawadská - recitace básně Sedláku český

17:51 jednatel SSJ František Sáček - zdravice SJ - verbální rozvinutí hesla Věrni půdě, věrni sobě, věrni vlasti
Předání pamětních stuh od pana kardinála pro oba sbory SJ (fanfára – znělka SJ)

17:54 Valérie Zawadská - recitace básně Zem (František Spilka)

17:56 zpěv státní hymny (všichni)

17:59 starosta sboru Štěkeň bratr Stanislav Toman zavelí:
Selská jízdo VPŘED, ODJEZD!

18:00 SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL - všechny sloky /8/
Zpěv zahajuje zpěvák sboru, zpívají všichni + Pražský katedrální sbor + žestě
SJ odjíždí zpět Opletalovou ulicí do ulice Washingtonové

 
     
     
     
     
 
 
 
 
 
http://selskajizdajzt.goneo.cz
www.apha.cz
 
 
 
http://www.valeriezawadska.eu
Copyright © Valérie & R K K, Design by R K K. Webmaster
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Zavřít okno.