Valérie Zawadská

 
 
 
Ideální mladý muž 2009.
(úterý 21. dubna 2009, sál SOŠ a SOU Praha – Čakovice)
 
 
 
  Ideální mladý muž 2009 SOŠ a SOU Praha – Čakovice  
 

Akce se koná v rámci primární protidrogové prevence a volnočasových aktivit žáků naší školy.

 
     
 

Soutěž ve volbě Miss nebo Ideálního mladého muže patří na naší škole již šestým rokem neodmyslitelně k měsíci dubnu. Letos 21. dubna připadla soutěž 12 mladým mužům. V sále SOŠ a SOU se ve 14.30 hodin sejde kolem 200 diváků z řad studentů, kamarádů, rodičů, učitelů a vzácných hostů, mezi kterými přislíbili účast např. paní náměstkyně primátora Hl. města Prahy ing. Marie Kousalíková a další významné osobnosti.
Celou soutěží bravurně provede moderátor pan Jan Vala. Do poroty zasedne osm porotkyň z osobností společenského a kulturního života v čele s předsedkyní zpěvačkou Magdou Malou, herečkou Valérií Zawadskou, zpěvačkou Leonou Černou a dalšími.
Diváci ve zcela zaplněném sále budou mít možnost zhlédnout pestrý téměř tříhodinový program, jak samotných soutěžících, tak i zpěvaček Magdy Malé či Leony Černé.  Přípravy soutěže probíhaly již několik měsíců a to zejména z aktivity hlavního organizátora pana Mgr. Antonína Anderse a samotných dvanácti soutěžících chlapců.
Celá soutěž bude zahájena filmovou procházkou, kde se soutěžící poprvé předvedou porotě i divákům v sále. Dále se budeme těšit na čtyři disciplíny, kterými budou rozhovor s porotcem, volná disciplína, předvedení originálního plážového modelu a módní přehlídka společenských obleků.
V letošním ročníku budou kromě hlavních titulů a Muže sympatie také vyhlášeni vítězové všech čtyř disciplín. Všichni soutěžící si zaslouží náš velký obdiv a poděkování, protože pro nás všechny připraví svými vystoupeními mnoho zážitků a vzpomínek a můžeme společně prožít pěkné odpoledne.
Poděkování patří také všem sponzorům, bez kterých by určitě všichni soutěžící neobdrželi tak hodnotné dary.

 
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.sou-cakovice.cz
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

http://www.valeriezawadska.eu

 

Zavřít okno.

Copyright © Valérie & R K K, Design by R K K.