Valérie Zawadská

 
 
 
 
 

Modlitba za nemocné 2004.

/26.12. 2004/

 
 
 

 

„Uzdravování je umění projevit lásku lidem, kteří s tebou sdílejí život. Dodáš-li jim odvahy, hojíš tak rány, které jim zasadil strach. Odpouštíš-li jim chyby, zbavuješ je jejich domnělé viny. Jestliže je obejmeš, zaplašíš jejich pocit osamělosti. Děláš-li tyto a další věci pro druhého, děláš je ke svému prospěchu a také tvé rány se zahojí.“

 

J.C.Taylor

 
 
 
     
 

Přijměte srdečné pozvání na sedmý vánoční koncert s názvem „MODLITBA ZA NEMOCNÉ“. Hostem svátečního odpoledne je Valérie Zawadská.

 
     
  Vystupují:  
  Jana Hřebíková  – studentka  TU – Chemnitz (hudební věda)  
  Květa Hřebíková – studentka UK – Praha (absolventka ZUŠ)  
  Michael Sevruk  – učitel na ZUŠ Taussigova, Praha 8  
  Miroslav Navrátil – učitel na ZUŠ Taussigova, Praha 8 a korepetitor  
  David Holý - člen divadla Semafor, student AMU  
     
  Zazní skladby starých mistrů,  písně a poezie.  
  Koncert se koná 26.12. 2004 v 16 hodin v klášterním kostele Sv. Rodiny v Praze Řepích, Žalanského ulice.  
 
  Po skončení koncertu přijměte pozvání na tradiční posezení v klubovně. Naše upřímné poděkování S.M.Konsolátě za přijetí a spolupráci, paní Hanušové za pomoc a panu Fenclovi, starostovi Městské části Praha - Řepy, za finanční podporu při nákladech koncertu.  
  Tento Vánoční koncert „MOTLITBA ZA NEMOCNÉ“ se bude pořádat každoročně, vždy druhý svátek vánoční. Výtěžek koncertu je věnován nadaci Dobré dílo.  
 

Příjemný umělecký zážitek.

 
     
 

Sváteční koncert připravily Marie a Květa Hřebíkovy.

 
     
     
  Program:  
 
 
1.  Robert Valentine – SONATA č.2 (adagio)
     Michael Sevruk  (hoboj)
     Miroslav Navrátil (varhany)
 
2.  Johan S. Bach – KONCERT PRO HOUSLE A HOBOJ d-moll
     Jana Hřebíková (housle)
     Michael Sevruk  (hoboj)
     Miroslav Navrátil (varhany)
 
3.  A.Vivaldi – ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ – zima, op.8
     Jana Hřebíková (housle)
     Miroslav Navrátil (varhany)
 
4.  František Fiala – ŘEKL'S MI POJĎ
     Květa Hřebíková (zpěv)
     Miroslav Navrátil (varhany)
 
5.  F. Tarrega – LAGRIMA, MARIETA
     J. Arcas - ARAGONESA
     David Holý (kytara)
 
6.  variace na téma POUTNÍ KÁMEN
     Michael Sevruk  (hoboj)
     David Holý (kytara)
 
7.  Jan Skácel – HARFA VE SNĚHU
     Valérie Zawadská (přednes)
 
8.  Květa Hřebíková – POUTNÍ KÁMEN

     Květa Hřebíková (zpěv)

     Jana Hřebíková (housle)

     Miroslav Navrátil (flétna)

     David Holý (kytara)
 

9.  Jiří Březík – CHTĚL BYCH TEĎ ZA RUKU TĚ VZÍT

     David Holý (kytara a zpěv)

     Jana Hřebíková (housle)
 

10. Vojtěch Petřík ODVAHA

      Valérie Zawadská (přednes)

 

11. Nezmaři PÍSEK

      Květa Hřebíková (zpěv)

      Jana Hřebíková (zpěv)

      David Holý (kytara)

 

12. Markéta Mazourová – BUDEME HÁDAT

      Květa Hřebíková (zpěv)

      Jana Hřebíková (housle)

      David Holý (kytara a zpěv)

 

13. VÁNOČNÍ KOLEDY

      VESELÉ VÁNOČNÍ HODY
      ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL
      NARODIL SE KRISTUS PÁN
      zpíváme všichni

      Miroslav Navrátil (varhany)

 
 

 

 
        Příjemný umělecký zážitek.  
 

 

 
 

Koncert připravily Marie a Květa Hřebíkovy.

 
     
 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

http://www.valeriezawadska.eu

 

Zavřít okno.

Copyright © Valérie & R K K, Design by R K K.